Domov  
 
Zadnje Upanje
Janez Jurca
Cena: 19,99 €
Roman, ki odpira oči o vojnih dobičkarjih, nacionalizaciji premoženja, povojnih pobojih, strahu in trepetu za življenje in premoženje. 

Leto 1945 je bilo leto upanja. Bilo je konec vojne. Tovarnarji, veleposestniki, trgovci in drugi bogataši so upali, da bodo nadaljevali z gospodarsko dejavnostjo, stavili so na prve volitve po vojni. Delavci, hlapci in služkinje so upali na spremembo družbenega življenja. Upali so, da bodo tudi njihovo življenje nekako podobno gosposki. Mladi so upali na srečno ljubezen z vsemi pritiklinami dostojnega življenja. Po volitvah se je bogatašem upanje izjalovilo, vse so jim nacionalizirali. Delavci pa so se nekako veselili več spoštovanja. Toda politiki so že uveljavljali družbeno razliko: »Meni več kot tebi.«
 
Iskanje:
 
Zadnjih 20 knjig

 
   
  © 2019 Alpemedia založništvo d.o.o. vse pravice pridržane.
Prepovedano kopiranje in prepisovanje brez pisnega dovoljenja Alpemedia založništvo d.o.o.
Naslov uredništva: info@alpemedia.si, Tomišelj 8, 1292 Ig
Glavna in odgovorna urednica: Marjanca Scheicher