Domov  
 
Potne listine 2. svetovne vojne v okviru jugoslovanskega ozemlja
mag. Zmago Jelinčič Plemeniti, mag. Monika Zupanc Jelinčič Plemeniti
Cena: 59,90 €
Knjiga Zmaga Jelinčiča Pl. in Monike Zupanc Jelinčič Pl. Potne listine 2. svetovne vojne v okviru jugoslovanskega ozemlja obravnava potne listine v času 2. svetovne vojne, ko so nekdanjo Kraljevino Jugoslavijo razkosali na celo vrsto različnih državnih oziroma upravnih tvorb. Tako je bilo potrebno obravnavati potne listine v Neodvisni državi Hrvaški, Ljubljanski pokrajini, Srbiji oziroma na vseh okupiranih ozemljih, kjer so na ta ali oni način delovale razne državne, paradržavne, uradne in neuradne ter odporniške grupacije, ki so vse uporabljale takšne in drugačne oblike potnih listin.
Slikovni material, ki je objavljen v knjigi, je iz privatnih zbirk, saj slovenska država ne čuti potrebe, še manj pa obveze, da bi ta material zbirala in hranila. Prebudila se bo, ko bo že prepozno in ko bo ta material poniknil v privatnih zbirkah doma ali predvsem na tujem.
Knjiga s to tematiko je prva na področju nekdanje Jugoslavije, zagotovo pa tudi v evropskem prostoru. To je tudi razlog, da je k izdaji te knjige pripomogla tudi AEMN oziroma njena fundacija ITE.
 
Iskanje:
 
Zadnjih 20 knjig

 
   
  © 2019 Alpemedia založništvo d.o.o. vse pravice pridržane.
Prepovedano kopiranje in prepisovanje brez pisnega dovoljenja Alpemedia založništvo d.o.o.
Naslov uredništva: info@alpemedia.si, Tomišelj 8, 1292 Ig
Glavna in odgovorna urednica: Marjanca Scheicher